di 22 december 2020

Omzetverlies door nieuwe lockdown: NOW 3

Moet uw bedrijf vanwege de nieuwe lockdown van 15 december tot 19 januari 2021 dicht? Het loket om NOW 3 aan te vragen (tijdvak oktober - december) is open van dinsdag 15 december tot en met 27 december. Werkgevers kunnen een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Maar wat als uw omzetverlies juist rond de feestdagen ligt?

Omzetverlies rond de feestdagen
Ligt uw omzetverlies rond de feestdagen, dan overlapt het mogelijk twee NOW-tijdvakken. Als u die tijdvakken aanhoudt, van  oktober - december (1e tijdvak) en van januari –maart (2e tijdvak), komt u per tijdvak mogelijk niet aan ten minste 20% omzetverlies. Hoe gaat u daarmee om?

Heeft u geen gebruik gemaakt van NOW 2, dan kunt u voor de NOW 3, eerste tijdvak (oktober- december), kiezen om de periode van omzetvergelijking in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. De omzetverliesvergelijking laten ingaan per bijvoorbeeld 1 december betekent dat de sluiting van 2 weken in december en 2 weken in januari (kerstpiek) samen binnen de omzetvergelijking valt. Dus u vraagt NOW 3, eerste tijdvak-subsidie aan voor de loonsom in oktober, november en december 2020 in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie binnen 1 tijdvak niet ten minste 20% omzetverlies oplevert, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 oktober, 1 november of 1 december.

Indien u ook NOW 2 heeft aangevraagd, moet de omzetperiode wel aansluiten op de periode die u gekozen heeft in NOW 2. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat u een omzet over 3 maanden vergelijkt. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

NOW wordt nog niet afgebouwd
Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tijdvak januari-maart 2021 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom blijft. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30% Het minimale omzetverlies blijft 20%.

Let op: Als u geen NOW 2 hebt aangevraagd, kunt u voor NOW 3 de omzetperiode voor de vergelijking met 2019 zelf kiezen. Hebt u wel NOW 2 aangevraagd, dan moet de omzetperiode aansluiten bij de periode die u voor NOW 2 hebt gekozen.