di 7 augustus 2018

BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer niet het burgerservicenummer (BSN) mag gebruiken. Gebruik van dit persoonlijke nummer heeft geen wettelijke grondslag en is niet noodzakelijk. De Belastingdienst kan een btw-ondernemer prima met een andere code registreren. Wat wordt de nieuwe systematiek en hoe wordt die ingevoerd?

Hierover heeft Staatssecretaris Snel de Tweede Kamer een tussenrapportage gestuurd. Het onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt de urgentie van het uitwerken van een nieuwe nummersystematiek. Deze kan echter niet voor 1 januari 2019, de door de Autoriteit Persoonsgegevens gewenste datum, gerealiseerd worden.

Staatssecretaris Snel heeft de Belastingdienst dit voorjaar gevraagd om alle denkbare varianten op een rij te zetten en te beoordelen op haalbaarheid. Uit deze analyse is als meest praktische variant de zogenaamde conversieservice naar voren gekomen.

Alle bestaande en nieuwe ondernemers/natuurlijke personen krijgen een nieuw btw-identificatienummer voor extern gebruik. De afhandeling van zaken in de systemen van de Belastingdienst blijft gebaseerd op het bestaande BSN-gebaseerde nummer van de ondernemer.

De ondernemer gebruikt het nieuwe nummer in alle uitingen aan derden waarin vermelding van een btw-nummer verplicht is (facturen, website e.d.) en in zijn uitingen aan de Belastingdienst (btw-aangifte, correspondentie e.d.). De Belastingdienst gebruikt het nummer in berichten aan de ondernemer waarin vermelding van het btw-identificatienummer vereist is en die de ondernemer moet delen met derden.

Deze praktische variant leidt nog steeds tot grote complexiteit in de uitvoering. Er zijn risico’s voor de btw-heffing en de verrekening bij intracommunautaire transacties. Het aansluiten van de ICT-systemen op de conversieservice heeft een grote impact. Nu al wordt voorzien dat aansluiting van sommige verouderde systemen moeilijk wordt.

Daarom gaat de staatssecretaris in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens om te bezien of ruimte bestaat voor een overgangsperiode. Op 1 september start bovendien een commissie van deskundigen met nader onderzoek.

Let op: Staatssecretaris Snel verwacht pas eind 2018 duidelijkheid te kunnen geven over de vervolgstappen rond de vervanging van het btw-identificatienummer.